Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je na svetu 360 milijonov ljudi ali 5% svetovne populacije z okvaro sluha. V Evropski uniji je registriranih okoli 52 milijonov oseb z okvaro sluha. Strošek nezdravljene okvare sluha stane države EU okoli 178 milijard evrov na leto. Stroški zdravljenja izgube sluha pa so v primerjavi s stroški nezdravljene okvare sluha zelo nizki. Zato je to dobra investicija – investicija v sluh.

Izguba sluha je okvara, ki pri večini ljudi močno vpliva tako na samo življenje kot tudi na zdravje posameznika z okvaro. Izguba sluha je tudi okvara, ki jo je mogoče učinkovito zdraviti in preprečevati z razmeroma nizkimi stroški.

Raziskave v Evropi so pokazale, da je kar od 10 do 12 % vse odrasle populacije izjavilo, da ima okvaro sluha, kar pomeni, da ima v EU več kot 52 milijonov ljudi težave s sluhom.

Pomembno je predvsem preprečevanje izgube sluha. Še zlasti je nujno potrebna zaščita pred hrupom in glasnimi zvoki, ne le na delovnem mestu, ampak vse bolj tudi v prostem času.

Največ stroškov za državo, ki nastanejo zaradi neodkrite in nezdravljene okvare sluha, je stroškov na račun zdravstvenega in socialnega varstva. Prav tako posledice nezdravljene izgube sluha vplivajo tudi na potrebo po dodatni pomoči pri izobraževanju, kar spet prinaša dodatne stroške. Poleg tega osebe z nezdravljeno okvaro sluha ne dosegajo visoke stopne izobrazbe, zato so tudi težje zaposljivi. Strošek države zaradi nezdravljene izgube sluha zajema čedalje večjo brezposelnost, prezgodnjo upokojevanje, nizke osebne dohodke in posledično tudi pokojnine. Vsi ti dejavniki pahnejo osebe z okvaro sluha v še večjo revščino in socialno izključenost ter povečujejo njihov stres.

Vsekakor so to skrb vzbujajoča dejstva, saj so številne raziskave in znanstvene študije, izvedene v zadnjih letih, pokazale, da so ljudje, ki skrbijo za svoj sluh, v boljši psihofizični kondiciji, podvrženi so manjšemu tveganju za kognitivni upad in demenco, manj so utrujeni, kakovost njihovega življenja pa je na splošno višja. Tisti, ki ob izgubi ne poskrbijo za svoj sluh, torej ne uporabijo ustreznih slušnih pripomočkov, pa so bolj podvrženi depresiji in psihozam ter imajo tudi krajšo življenjsko dobo.

Različne raziskave po Evropi in ZDA so tudi dokazale razliko med naglušnimi, ki uporabljajo slušne aparate, in tistimi, ki jih ne, tudi v smislu ekonomskega blagostanja. Tisti, ki poskrbijo za svoj sluh, imajo višje dohodke, manj verjetno je, da bodo brezposelni ali da se bodo odločili za predčasno upokojitev, v nasprotju s tistimi, ki za sluh niso mogli ali niso želeli ustrezno poskrbeti. V Sloveniji lahko vsakdo, ki ima okvarjen sluh v govornem območju, pridobi slušni aparat, ki ga financira ZZZS.

Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je v svetovnem merilu strošek neprepoznane in nezdravljene okvare sluha za gospodarstvo skoraj 750 milijard dolarjev, kar na ravni EU znaša 178 milijard evrov letno. Obstaja pregovor, ki pravi: »Kar se prihrani, je zasluženo,« vendar pri sluhu majhna vlaganja v preprečevanje in zdravljenje izgube sluha vodijo do večjih prihrankov.

Treba je sprejeti ukrepe za preprečevanje nezdravljene izgube sluha. TO JE DOBRA NALOŽBA.


AUDIO BM

V središču našega delovanja so vedno ljudje. To velja tako za naše cenjene stranke – uporabnike slušnih pripomočkov, sodelavce, kot tudi za poslovne partnerje. Z najnovejšo tehnologijo v slušnih aparatih povezujemo ljudi in jim tako izboljšujemo kakovost življenja. Ker tako želimo delovati tudi v prihodnje se intenzivno posvečamo trajnostnemu strokovnemu in osebnostnemu razvoju. Le tako lahko smo lahko prvi po odličnosti! Verjamemo v povezovanje, zato tudi vam lahko podamo roko na področju zagotavljanja boljšega sluha.