Izgubo sluha je izjemno težko prepoznati in se pogosto zazna šele, ko se pojavijo težave v razumevanju sogovornikov. Pa vendar bi lahko težave vsaj deloma zmanjšali z dobrimi preventivnimi programi in ozaveščanjem javnosti.

Dandanes nas neprestano obdajajo različni zvoki, ki so lahko za naš sluh močno škodljivi. Hrup je lahko eden od vzrokov, ki povzročajo okvaro sluha (naglušnost). Dolgotrajna izpostavljenost hrupu, na delovnem mestu ali doma, na koncertih oziroma tudi pri glasnem poslušanju glasbe preko slušalk lahko vodi do naglušnosti. Običajno do naglušnosti pride počasi in večinoma nepopravljiva. Okvaro sluha lahko povzroči nenaden ali kratkotrajen pok, na primer pok petarde, je povedal Franci Urankar iz podjetja AUDIO BM.

Na koncertu stran od zvočnika

Že v najstniških letih bi se morali zavedati, da se lahko dolgotrajno izpostavljenost hrupu povzroči nepopravljive poškodbe sluha, kar se lahko v izrazitejši meri pokaže šele z leti. »Ne glede na leta imejmo do svojega sluha primeren odnos in gane obremenjujmo po nepotrebnem s preglasnim poslušanjem glasbe prek slušalk. Prav tako je pametno, da na koncertu ne stojimo blizu zvočnika oziroma da si v takšnih primerih namestimo v ušesa čepke, ki sluh varujejo pred premočnim hrupom,« nadaljuje pogovor Urankar in ki ob tem tudi opomni, da ima družba do naglušnosti še vedno predsodke. »Žal večini ljudi sprejeti naglušnost predstavlja težavo, kaj šele misel, da bi uporabljali slušni aparat. V spominu imajo morda izvedbe slušnih aparatov, kot so bile nekoč. Morda je prisoten tudi strah, da bo slušni aparat šumel, piskal ali jih kako drugače motil.«

Kategorije: Nasveti

AUDIO BM

V središču našega delovanja so vedno ljudje. To velja tako za naše cenjene stranke – uporabnike slušnih pripomočkov, sodelavce, kot tudi za poslovne partnerje. Z najnovejšo tehnologijo v slušnih aparatih povezujemo ljudi in jim tako izboljšujemo kakovost življenja. Ker tako želimo delovati tudi v prihodnje se intenzivno posvečamo trajnostnemu strokovnemu in osebnostnemu razvoju. Le tako lahko smo lahko prvi po odličnosti! Verjamemo v povezovanje, zato tudi vam lahko podamo roko na področju zagotavljanja boljšega sluha.