Uho - čutilo za sluh in ravnotežje - Zgradba ušesa

Za duševni razvoj človeka je sluh med najpomembnejšimi čuti. Dražljaji za sluh so zvočni valovi, sprejemniki zanje so v notranjem ušesu. Slušne čutnice so v notranjem ušesu. Zunanje in srednje uho sta le napravi, ki omogočata, da pridejo dražljaji do slušnih čutnic.

Na ušesu razločujemo tri dele: zunanje uho, srednje uho in notranje uho.

Zunanje uho 

je sestavljeno iz uhlja, ki zbira zvočne signale. Uhelj je iz hrustanca in je pokrit s kožo. Večina sesalcev lahko premika uhlje in s tem osredotoči svoje poslušanje na določeno smer. Človek ima te mišice zakrnele. Uhelj usmerja zvočne valove v zunanji sluhovod. Navzven je uho povezano z zunanjim sluhovodom, kamor pridejo zvočni valovi do bobniča in ga zatresejo. Sluhovod deluje kot resonator in ojačuje zvok s frekvencami v območju 3-12 kHz. V steni sluhovoda so dlačice in majhne žleze, ki izločajo ušesno maslo. Na njem obtiči prah in drugi tujki, če po naključju zaidejo v uho. Na koncu zunanjega sluhovoda je tanka mrenica, bobnič, ki zapira vhod v srednje uho.

Srednje uho

 je komaj za grah velika votlina v senčnici in je povezano z zunanjim ušesom preko opne bobniča, ki kot vezivna opna zapira vhod v srednje uho. Notranje uho pa je ločeno od srednjega z dvema okencema, prekritima z opnama, ovalnim in okroglim okencem. Med bobnič in ovalno okence so vpete slušne koščice to so kladivcenakovalce in stremence. Kladivce je pripeto na bobnič, stremence pa na odprtino, ki je v koščeni steni med srednjim in notranjim ušesom. Ta odprtina je ovalno okence. Nekoliko niže je s tanko mrenico zastrto okroglo okence. Ta del ušesa sestavlja še Evstahijeva cev ali ušesna troblja, ki je zvezana srednje uho z žrelom in preko katere se izenačuje pritisk. Iz žrela prihaja po ušesni troblji zrak v srednje uho.

Notranje uho 

sestavljajo polž, organ za ravnotežje in slušni živec. Notranje uho je najbolj zamotano zgrajeni del ušesa, zato ga imenujemo tudi blodišče (labirint). Pri kopenskih vretenčarjih je poseben del notranjega ušesa s pomožnimi strukturami izoblikovan v slušni organ. Sesalci imajo ta del labirinta izoblikovan v polža. Polž je pri človeku dvainpolkrat zavita kožna cevka, napolnjena s tekočino, drugi deli notranjega ušesa pa so sprejemniki za dražljaje ravnotežja in gibanja v prostoru. Predeljena je vzdolžno v tri kanale, kjer sta preddvorni in spodnji bobnični kanal napolnjena s perilimfo. Med njima je osrednji kanal z endolimfo, ki napolnjuje tudi polkrožne kanale. Na osnovni membrani, ki meji na bobnični kanal, leži Cortijev organ s slušnimi čutnicami.